НачалоБългарияС какво се сблъскват горските, че и да ги залеят с бензин…...

С какво се сблъскват горските, че и да ги залеят с бензин… Стоян Тошев пред ФАКТИ

Във ФАКТИ пуснахме няколко материала за незаконен добив на дървесина. Депутатът от „Продължаваме промяната“ Александър Дунчев също коментира темата. Сега пред ФАКТИ говори Стоян Тошев, директор на Изпълнителната агенция по горите.

– Г-н Тошев, защо темата с дървата за огрев преди зимата винаги е голяма, но реално без някакво развитие? Колко сигнала получавате за незаконна сеч…
– В началото на отоплителния сезон темата с дървата за огрев винаги е била актуална. Тази година има известна тенденция за преминаване на по-голям брой домакинства към отопление с дърва, предвид цените на енергийните ресурси, но и държавните горски стопанства реагират адекватно и са извадили на пазара достатъчен обем дървесина.
Сигнали се получават ежедневно, през цялата година, на телефон 112, на електронен адрес на ИАГ и на платформите за сигнали. Екипите на Агенцията реагират на всеки един сигнал и при установени нарушения се предприемат всички законосъобразни действия. При пропуски или нарушения на нормативна уредба, по която ИАГ няма дадени правомощия, данните от извършените проверки се изпращат на компетентните органи.
Всяка година в началото на активния отоплителен сезон има увеличаване на сигналите, която тенденция е свързана и с известно нарастване на нарушенията. Почти два пъти повече сигнали за извършени нарушения са получени през октомври в сравнение с август, ример. За тази цел от страна на Агенцията и нейните структури се предприемат мерки за многократно увеличаване на проверките и присъствие на терен. В момента извършваме проверки в цялата страна в действащи сечища. Използваме всички възможности, които нормативната база ни предоставя, за санкции и сме егорични при установяване на нарушение. Дейностите по сеч и извоз в тези насаждения се спират, обезсилват се позволителните за сеч. По този начин се скъсява пътят за установяване на произхода на незаконната дървесина.

– Запознат сте с казуса в Долни Окол. Какви проверки сте правили, какво сте констатирали? Вярно ли е, че сте предали документи на прокуратурата?
– Само през 2022 г. на Регионална дирекция по горите – са извършили повече от 30 броя проверки на физически лица, съхраняващи дървесина в с. Долни окол. Последната проверка от служители на РДГ София е извършена през месец септември в частен имот в с. Долни окол, където е констатирано съхранение на 10 пространствени метра кубика дърва, маркирани с контролна горска марка, без четлива абревиатура, без превозен билет. Собственикът дава писмени обяснения и върди, че дървата са негови и ги е закупил от фирма, чието име не назовава. Дървата са задържани и оставени на лицето с разписка за отговорно пазене. След приключване на проверката е получен сигнал, че на същия адрес задържаната дървесина се преработва. Съвместно с РУ Самоков е извършена повторна проверка, като е установено, че около половината от задържаната дървесина е нарязана и нацепена. На същата дата е извършена проверка и на друг адрес в с. Долни окол, където е констатирано съхранение на 12 пр.м.куб. дърва, маркирани с контролна горска марка, без четлива абревиатура. Собственикът на имота не е представил превозен билет, но отново в писмени обяснения се твърди, че дървата са негови и са били заплатени на служител на ДГС Самоков, който не му е представил превозен билет. Въпросните дърва са задържани и оставени за съхранение на място. На 27.09.22 г. е извършена повторна проверка на двата имота и е транспортирано задържаното количество дървесина в ДГС Самоков. По случая е образувано досъдебно производство.

– Във ФАКТИ пуснахме интервю с г-н Красимир Бонев, който разказа какво се случва там. Какви проверки са му правени и открити ли са при него незаконни дърва?
– На Красимир Бонев са съставени 7 акта за установени нарушения по Закона за горите, като последните 4 броя са през 2021 г. за транспорт без контролна горска марка и превозен билет, при което са задържани незаконните дърва и моторното превозно средство без рег. номер. По два от актовете е подаден сигнал до Районна прокуратура.

– Защо е практика хората да се пращат в недостъпни места, за да се снабдяват с дърва. Имате ли такива сигнали и какво сте предприели?
– В Изпълнителна агенция по горите не са постъпвали сигнали и жалби за определяне на недостъпни или труднодостъпни места за снабдяване на местно население с дърва. Местата за добив на дървесина се определят от съответното териториално поделение на държавното предприятие – държавното горско или ловно стопанство, съобразено с действащите горскостопански планове.

– Скоро набиха горски. Как защитавате служителите си. Какво трябва да се направи, за да се спрат подобни случай?
– Професията на служителите, ангажирани с контрола и опазването на горските територии, е свързана с ежедневен сблъсък с лица, които нарушават закона. За да се избегнат и, да се овладее напрежението и неподчинението от страна на нарушителите, ако има такова, горските инспектори са в екипи по двама или трима, никога не са сами. Незабавно се подава сигнал на 112. Освен това горските инспектори са преминали курс за боравене с помощни средства и огнестрелно оръжие. На местата с концентрация на нарушения организираме съвместни проверки с ОД , а там където се налага и с Жандармерията. За съжаление, хората, с които се т служителите по контрола, често са системни нарушители, с условни присъди и провинения, агресивни, отправят заплахи и обиди и винаги има известна непредвидимост в поведението им. Но въпреки това, горските служители се справят.

Миналият месец беше предотвратен сериозен инцидент с нарушител, който заля с бензин автомобил с незаконна дървесина, както и двама от служителите. Само благодарение на бързата и адекватна ре на екип на Регионална дирекция по горите – София нямаше пострадали.

Преди няколко дни екип на ИАГ установи петима нарушители по време на незаконна сеч в землището на гара Орешец. След като сигнализирали органите на МВР, тримата служители на Агенцията успели да овладеят създалото се напрежение, въпреки че и петимата нарушители са системни, единият с условна присъда.

– Какви са те на горските служители. Заслужава ли си да си горски?
– Заплатите на горските служители не са високи, но последните две години се правят опити те да бъдат коригирани. През 2021 г. Изпълнителна агенция по горите увеличи индивидуалните основни месечни заплати на служителите в ИАГ и нейните структури средно около 9%, през 2022 г. – с 20%. Стъпките в тази посока ще продължат и през предстоящата година, защото е важно трудът на горските служители да е достойно оценен. Въпреки това заплащането не е единственият мотив, за да упражняваш тази професия. Има хиляди горски служители в цялата страна, които имат това разбиране и съвестно вършат своята работа. Затова е изключително погрешно отделните негативни примери да бъдат генерализирани. Трябва да се търси начин проблемите да бъдат разрешавани.

– Колко проверки по списъци на кметове сте направили от Агенцията, за да проверите на кого какви дърва са докарани и на каква цена?
– В районите с висока концентрация на нарушения присъствието на контролните органи в лицето на горските инспектори от регионалните дирекции по горите е непрекъснато и се цели както установяване на нарушения, така също и осъществяване на превенция в периода на масово снабдяване с дърва за огрев. В активния сезон се извършват целенасочени проверки на крайни получатели на дърва за огрев, физически лица като

само от страна на ИАГ и нейните структури ежемесечно се проверяват повече от 8000 лица, в това число около 1400 съвместно с МВР.

Проверките се извършват съгласно правомощията, които имат горските служители в ИАГ, и регионалните дирекции по горите за законността на дървата, превозен билет и контролна горска марка.

– Има ли при вас подадени сигнали за зависимости между фирми и кметове?
Всеки конкретен сигнал се обработва и проверява в рамките на правомощията на Агенцията. При наличие на данни за престъпление от общи характер, материалите се изпращат в Прокуратурата.

– Депутатът Александър Дунчев от „Продължаваме промяната“ разказа в интервю за ФАКТИ за много нарушения. Вие какво можете да добавите и ще предприемете ли мерки…
В Агенцията се получават ежедневно множество сигнали и всички подлежат на проверки без значение дали са подадени от лице, заявило своето име, или са анонимни. Всеки подател на сигнал, който проявява желание, е поканен да присъства на проверката. Такива проверки са правени многократно, включително и с д-р инж. Александър Дунчев. Агенцията е предоставила достатъчно и може би едни от първите инструменти за публичен контрол, от които всеки гражданин може да се възползва и да участва чрез граждански контрол. Това, заедно с предоставянето на пълна прозрачност и публичност на информацията, са едни от силните страни на Агенцията в контролната дейност.
За част от сигналите, които са постъпвали в ИАГ от инж. Александър Дунчев:

За община Своге:
За последните три години от Регионална дирекция по горите – София са издадени 11 заповеди за обезсилване на позволителните за сеч и спиране на сечта в обхвата на ДГС Своге. Повече от 400 проверки са извършени само в обекти за добив на дървесина, в резултат на което са съставени 60 акта за извършени нарушения на Закона за горите.
Проверките, свързани с контрол на горските територии на територията на община Своге, независимо от собствеността им, продължават със същия интензитет, с който се провеждат през последните години.

Поредно сечище беше спряно в землището на с. Огоя, община Своге след проверка на 25.10.2022 г. на Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите – София. Инспекцията установява, че предвидената принудителна сеч с интензивност 60 % не отговаря на състоянието и извършеното маркиране в насаждението, което е в нарушение на правилата за съответната сеч. Средната степен на повредите не надвишава 25% за цялата площ на подотдела. Направени са нови извозни пътища с дължина 1300 м, които не са утвърдени в технологичните планове на насажденията. Позволителното за сеч е обезсилено със заповед на директора на РДГ – София. Това е поредното сечище, работата в което е спряна след проверка на горските служители. За последните три години 6 сигнала са изпратени до Районна прокуратура – Костинброд.

Това е една от териториите с нарушения в страната, като незаконосъобразни дейности се установяват, включително и в частни гори, над 2 ха, където ангажимент за опазване на територията, съгласно Закона за горите носи собственика на имота. Такъв е случаят с установените нарушения през септември в частни горски имоти, попадащи в землището на село Огоя. Собственикът притежава обща площ повече от 1000 ха горски територии, за чието опазване е предприел необходимите мерки, съгласно Закона за горите като е наел лица, които да отговарят за опазването им.

Въпреки това, служители на РДГ-София, при извършване на проверки, са установили незаконна сеч в два подотдела, за които няма издавани позволителни за сеч за 2022 г. и в които проверяващите установяват отсечени около 1000 бр. дървета. При инвентаризация в съседно насаждение, държавна собственост с издадено позволително за сеч, е установено разминаване между реално отсечената дървесина и тази, която е експедирана. В два други гранични подотдели общинска горска територия е установена сеч на дървета без да има издавани позволителни за сеч през 2021 г. и 2022 г. Преписките са изпратени до Районна Прокуратура – Костинброд за проверка за наличие на данни за извършено престъпление.

При последната проверка:
Служители на Изпълнителна агенция по горите извършиха проверка на територията на Държавно горско стопанство Своге. Проверени са насаждения с издадени позволителни за провеждане на принудителни сечи, като причините са повреди на дървостоя от абиотични фактори.

Поради несъответствие на предвидената сеч и извършеното маркиране са спрени дейностите по добив и извоз на дървесина в 7 насаждения. За обектите от Регионална дирекция по горите – София са одобрени план-извлечения с определена интензивност на сечта. С констативен протокол, съставен от служители на ДГС Своге, интензивността е завишена и се разрешава извършването на 100%-това сеч в насажденията. При проверката на експертите от ИАГ в присъствието на служители от Горското стопанство е установено, че с констативния протокол и увеличаването на интензивността се допуска сеч на здрави дървета и такива с минимални повреди.

За констатираните нарушения на горското законодателство на лицата, извършили маркирането и получили позволителното за сеч, ще бъдат наложени санкции.

За района на Якоруда:
Преди по-малко от месец при съвместна проверка на служители на РДГ – Благоевград и полицията в района на Държавно горско стопанство – Якоруда е констатирано нарушение, при което товарен автомобил, е извършвал незаконен транспорт на строителна дървесина от дървесен вид бял бор. При последваща проверка се оказва, че само един от петте регистрирани камиони на фирмата е с работещ GPS. По данните на устройството са проследени маршрута на камиона и е извършена допълнителна инспекция. В цеха на фирмата е намерено и друго количество немаркирана дървесина.

За община Вършец:
В края на миналия месец екип на Изпълнителна агенция по горите разкри незаконна схема за доставка на дърва за огрев. При първоначалната проверка, горските инспектори спрели камион, натоварен с дървесина в землището на с. Спанчевци, общ. Вършец. При инспекцията се оказало, че представеният превозен билет е издаден в 10.30 часа сутринта и снимката, приложена към фоторегистъра на Агенцията, не отговаря на действително натоварените дърва на превозното средство. След съмнението за документното нарушение, инспекторите предприели детайлна проверка на камиона, при която открили контролна горска марка, на името на лицето, издало превозния билет.
Проверката на горските служители продължила в с. Спанчевци със съдействието на РУ МВР – Вършец. Инспекциите в частни дворове констатирали доставка на 40 куб. м незаконна дървесина, маркирана с въпросната горска марка, но без превозен билет. Автомобилът, незаконната дървесина и контролната горска марка са задържани. Проверката продължава от компетентните органи.

За община Омуртаг (последната проверка – 07.10.2022 г.)
Преустановена е работата в три сечища в община Омуртаг след проверка на екип на ИАГ.
Експерти от Изпълнителна агенция по горите и екип на Регионална дирекция по горите – установиха 143 пр. куб. м незаконно отсечена дървесина в землището на с. Птичево, община Омуртаг. Нарушението е констатирано при извършена проверка на територията на Държавно горско стопанство – Омуртаг. Проверени са три подотдела и е установено, че за насажденията има издадени позволителни за сеч за събиране на остатъчна от промишлен дърводобив вършина от местното население по изготвени списъци от кмета на селото. Експертите констатирали, че вместо събиране на остатъчна вършината, е извършена сеч на немаркирани дървета без издадено позволително.

Обемът на незаконно отсечената дървесина е над 143 пр. куб. м.

Отговорните длъжностни лица, издали и получили позволителните за сеч, са санкционирани с актове по Закона за горите. Работата в сечищата е преустановена. Предстои преписката да бъде изпратена на Районна прокуратура.
Това са само част от проверките, които ИАГ извършва. Резултатите от всички проверки, положителни или негативни се публикуват на официалната и на фейсбук-страницата на Агенцията.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

- Advertisment -

АКТУАЛНО