С проект ще популяризират и съхранят местните традиции и обичаи в община Кубрат

Рекламирай в beZpartien.bg

Община Кубрат започна реализирането на проект „Единство в многообразието, чрез живите традиционни културни форми“, съобщиха от общинската администрация.
Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат”. Общата му стойност е 22 889 лв. без ДДС, от които 20 600 лв. са европейско и 2 288,90 лв. – национално съфинансиране.
Проектът цели чрез провеждането на различните културни мероприятия да се опазят и доразвият местните традиции, да се постигне по-добро разбиране за етносите, както и опознаване на културата и бита им в творческа среда. Ще бъдат създадени партньорства между фолклорните групи и състави в община Кубрат, като по този начин ще се укрепят връзките между населените места на територията на общината. 
Предвидено е закупуването на сценични костюми за школите по народни танци в община Кубрат, северняшки народни носии за ансамбъл „Меден кладенец“ към Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“ – Кубрат, сценични костюми за школите по народни танци, както и народни носии „Биндаллъ“ за танцов състав към Народно читалище „Стефан Караджа – 1928“ – с. Бисерци.
Проектът ще има устойчиви резултати до 2024 г. Дейностите по него ще бъдат продължени и през следващите години. Закупените сценични костюми ще се използват и при провеждането на други културни и спортни мероприятия на територията на община Кубрат. Срокът за изпълнението на проекта е до края на юни 2025 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *