Със символична първа копка започна изграждането на модерен парк в Чирпан

Със символична „първа копка“ започнаха строително-монтажните работи за създаване на нов модерен парк в Чирпан, намиращ се до Основно училище „Асен Втори“. „Нашата цел е да създадем  приятна и модерна паркова среда за жителите на Чирпан и квартал „Асен“. В централната част ще се обособи зона с богата декоративна растителност, широколистни дървета, треви и цветя като ще се запазят по-голямата част от сега съществуващите дърветата. В северозападната част ще се оформи детска площадка за деца от 3-12 години с детски съоръжения, паркова мебел и настилка от дървесен мулч“, каза по време на откриването кметът Ивайло Крачолов. Той посочи, че „алеите изцяло ще се променят, като се оформят пейзажни алеи, изградени от бетонови павета в пет размера-тип есенни листа“, допълни той
Срокът за изпълнение на обекта е 150 календарни дни от откриване на строителната площадка. Проектът е финансиран по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан“ (СНЦ „МИГ Чирпан“), финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 Община Чирпан е бенефициент по проекта, който е на обща стойност 273 114,61 лева, а изпълнител на дейностите е  фирма „ВиК – Бунар“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари