Съвещание по стопанисване на горите, свързано с иглолистни видове, ще се проведе в Хисаря

Служебният заместник-министър на земеделието и храните д-р инж. Мирослав Маринов ще открие съвещание по стопанисване на горите на тема „Съхнене на иглолистни бял и чер борови култури вследствие от фитопатогенни гъби“. Събитието ще се проведе днес на територията на Държавно горско стопанство „Хисар“, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.
Срещата ще включва и посещение на общинска гора, бял и черен бор, засегната в различна степен от фитопатогенна гъба. Учени, преподаватели, представители на неправителствени организации и експерти ще обсъдят мерки за подобряване здравословното състояние на иглолистните култури и стопанисването на създадени иглолистни култури извън естествения ареал на разпространение на иглолистните дървесни видове.
Работната среща се организира по инициатива на Министерството на земеделието и храните, Южноцентрално държавно предприятие – град Смолян, Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Лесозащитна станция – град Пловдив.
Според справка на БТА с официалната страница на ИАГ, площта на увредените от фитопатогенни гъби иглолистни насаждения е 35 500 ха, което е 0,8 процента от цялата залесената територия на страната. 
Фитопатогенните гъби причиняват съхнене на иглиците и младите клонки на дърветата. Според актуалните данни на Агенцията по горите, публикувани миналия месец, 26 процента от всички установени повреди в горите са причинени от това заболяване. В 1073 ха от насажденията увреждането е силно – над 60 процента, а в 4183 ха то е средно – от 26 до 60 процента. Най-влошено е здравословното състояние на бял и черен борови култури в районите на регионални дирекции по горите: Пазарджик, Стара Загора, Пловдив, Кърджали и Сливен.
Проведените санитарни сечи в увредени от болести бял и черен борови гори през 2023 г. са на площ от 7310 ха, което е 47 процента от всички санитарни и принудителни сечи за годината в страната.
За настоящата година е предвидено провеждане на санитарни сечи върху 17 846 ха площ, като продължават теренните проверки в увредените иглолистни гори за даване на предписания за извършване на необходимите лесовъдски мероприятия. При наличие на значими повреди, причинени от фитопатогенни гъби или каламитети, следва да се предприемат незабавни действия за отсичане на дърветата, с цел подобряване на здравословното състояние на насажденията и превенция на оставащите жизнено стабилни дървета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари