Сметната палата издаде 103 удостоверени на политическите партии, които ще участват в местните избори

Рекламирай в beZpartien.bg

В 17:00 часа приключи срокът за подаване на заявления в Централната избирателна комисия (ЦИК) от партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври т.г.
Съгласно чл. 37 от Закона за политическите партии до изтичането на крайния срок Сметната палата е издала 103 броя удостоверения за представените или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация. Удостоверението се представя от политическата партия пред Централната избирателна комисия при регистриране за участие в избори, съобщава Сметната палата.
До края на работния ден на 14 септември ЦИК изпраща на Общинските избирателни комисии (ОИК) списък на регистрираните за участие в изборите партии и коалиции. На 18 септември изтича крайният срок, в който партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети трябва да подадат заявления за регистрация в ОИК. До 18 септември е срокът, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и ги изпращат на Сметната палата и на ЦИК.
Отново до 18 септември ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *