Специалисти разясняваха в Търговище процедурата за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства

Специалисти разясняваха в Търговище процедурата за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства. Процедурата е по проекта „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, стана известно при срещата в Клуба на инвалида в областния град.
В периода 17 май – 17 юли 2024 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява процедура, съобщи Анелия Александрова, началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в местната дирекция на Агенцията. Целта е насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Тя ще бъде постигната чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства за подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности на хората с трайни увреждания за водене на независим начин на живот.
Документите се подават до 17 юли, включително, лично от кандидата или от упълномощено лице на кандидата, или от негов законен представител, на място в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с увреждане, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. 
Пред присъстващите бе обяснено, че могат да кандидатстват хора с трайни увреждания (деца и възрастни в трудоспособна възраст), съобразно заявената потребност, независимо дали са учащи, заети, безработни или икономически неактивни.
По данни на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в областта общо 9929 човека получават месечна финансовата подкрепа. „Всяка година, за съжаление, се увеличава броят на хората с различен тип увреждане“, каза още Александрова.  
Изискване към кандидатите е да не са получили финансова подкрепа за задоволяване на заявена потребност от конкретното високотехнологично помощно средство, за което кандидатстват, с едни и същи разходи за идентични или сходни дейности, финансирани едновременно от институция, оперираща с публични средства, за подпомагане подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности за водене на независим начин на живот.
Всеки допустим кандидат може да подаде само едно заявление, в което да посочи само едно високотехнологично помощно средство в рамките на обявената процедура. 
Подобна разяснителна кампания е проведена и в два центъра за деца в областния град, обясниха експертите. Служителите им са запознати подробно с процедурата, за да могат да консултират семействата. 
Тричленна комисия ще оценява подадените заявления. В комисията са представители на трите общини Търговище, Попово и Омуртаг, съответно Анелия Александрова – председател, Мирослава Кънева и Красимира Димитрова. По-малките общините – Антоново и Опака, се обслужват от съседните им Омуртаг и Попово. Комисията ще провежда и интервю със заявителите за уточняване на въпроси, свързани с функционалността и ефективността, за постигане на пълна картина, добави още Аленелия Александрова. 
За БТА Александрова отговори, че на този етап от отварянето на процедурата има подадени две заявления. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари