Средният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст през април е 920 лв., отчита Националният осигурителен институт

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за месеца е 920,01 лв. Спрямо същия месец на миналата година, размерът е по-висок със 105,42 лв. Това се посочва в информация на Националния осигурителен институт относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове.
Общият размер на отчетените приходи в Държавното обществено осигуряване (ДОО) е 4 145,4 млн. лв., което представлява 32,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 593,4 млн. лв. повече в сравнение с първите четири месеца на 2023 г., отчитат от НОИ. Разходи за този период възлизат на 8 068,3 млн. лв. или 33,2% от заложените в плана за годината. Разходите са с 1 276,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година, добавят от Института.
Пенсионерите заемат най-голям дял от общите разходи в размер на 7 097,0 млн. лв. От НОИ припомнят, че за април са изплатени 50,8 млн. лв. допълнително за изплащането на еднократна сума от 100 лв. за Великден на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, е в размер до 526 лв. включително. В края на април са преведени 277,6 млн. лв. на „Български пощи“ ЕАД за изплащане на част от пенсиите за май поради празничните дни в началото на месеца. Броят на пенсионерите за април е 2 039 418. Това е с 12 269 (0,6%) повече в сравнение със същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 835,07 лв., като в сравнение април 2023 г. той е по-висок с 93,51 лв. (12,6%). 
БТА припомня, че преди дни Надзорният съвет на НОИ одобри пенсиите, отпуснати до края на 2023 г., да бъдат осъвременени с 11% от 1 юли. Служебният министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов коментира, че решението сега ще даде време на експертите от НОИ да направят спокойно и навременно преизчислението на два милиона и 40 хиляди души.  
Към 30 април разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са в размер на 912,2 млн. лв. или 35,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са с 226,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2023 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за първите четири месеца на годината е 3 992,7 млн. лв.
Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 април са 35,9 млн. лв., което представлява 30,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 6,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 април са в размер на 32,0 млн. лв., което е 30,4% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 5,4 млн. лв. повече в сравнение с миналата година.
Отчетените приходи във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към 30 април са в размер на 916,4 хил. лв. Постъпилите приходи са със 174,0 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2023 г. Общо отчетените разходи към 30 април са в размер на  53,8 хил. лв., което представлява 1,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 162,2 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2023 г., отчита още НОИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари