Столичният общински съвет ще обсъди създаването на „Граждански бюджет“

Столична община е разработила Проект на Методология на „Граждански бюджет на София“. Основната цел е да се улесни активното участие на гражданите и общностите в процеса на вземане на решения за финансиране и реализация на проекти, които имат пряко въздействие върху тяхната среда и качество на живот. Това се посочва в доклада на зам.-кмета по финанси Иван Василев, който Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа на предстоящото заседание. 
В доклада се посочва още, че Гражданският бюджет е инструмент за ефективно използване на публични средства в съгласие с желанията и интересите на местните жители. Бюджетът дава право на гражданите по тяхна инициатива да номинират и гласуват за проекти, които да бъдат реализирани със средства от общинския бюджет и чието изпълнение е от съществено значение за местната общност.
На предстоящото заседание общинските съветници ще разгледат разпределението и разходването на заложените средства за граждански бюджети по райони в Столична община в размер до 200 000 лв. на район, както и на средства в размер на 500 000 лв., предвидени за реализация на проект на територията на Столична община, който да се извършва съгласно методика и процедурни правила, приети с решение на СОС за одобряване на предложените проекти.
В доклада на зам.-кметът по финанси се посочва още, че методологията обхваща два основни типа граждански бюджети – Общоградски и Районен. Общоградският граждански бюджет е фокусиран върху общоградски теми, обхващащи всички райони на София. Примери за такива теми включат: градска среда, качество на живот, солидарност, околна среда, култура и наследство, спорт, образование и младежки дейности, мобилност, сигурност, жилищна политика, споделена икономика и други. Предложения могат да правят граждани, навършили 16 г., а изборът на проектите се осъществява след гласуване от гражданите, навършили 18 г. с постоянен адрес и/или адресна регистрация на територията на Столична община. 
Районният граждански бюджет се фокусира върху теми, свързани със съответния столичен район. Допустимите дейности могат да включат аспекти като: обучение, спорт и социални дейности, безопасност, градска среда и озеленяване, родителство, бременност и израстване, здраве, приобщаване и други. При Районния бюджет отново граждани, навършили 16 години, могат да отправят предложения, а тези, навършили 18 г. да го гласуват. Общият размер на финансирането за всеки столичен районен от гражданския бюджет за 2024 г. ще до 200 000 лв., а на Общоградския- 500 000 лв. 
Гражданите и организациите могат да подават проектни предложения, които ще се валидират от Комисия от експерти, определени от кмета на София Васил Терзиев за Общоградския бюджет, а за Районния граждански бюджет от Комисия от експерти към районните администрации, определена със заповед от районния кмет. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари