Столичният общински съвет ще разгледа доклад за откриване на Център за обществена подкрепа „Хоризонти“

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа доклад за създаване на нова социална услуга в общността като държавно делегирана дейност – Център за обществена подкрепа „Хоризонти“. Докладът е в дневния ред на предстоящото заседание на СОС, което ще се състои утре от 10:00 часа. 
Вносител на доклада е столичният кмет Васил Терзиев. 
Основните дейности на Центъра ще са „Информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга)“, „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация (само стандартите за терапия)“; „Обучение за придобиване на умения (като общодостъпна u като специализирана услуга)“ с адрес: гр. София, район „Слатина“, кв. „Христо Ботев“, ул. „514“ c капацитет 50 места, се посочва доклада на кмета Терзиев. 
Предлага се социалната услуга да бъде разкрита като делегирана от държавната дейност след приключване на проекта „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст“ в София по програма „Местно развитие, намаляване на бедността подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското  икономическо пространство 2014-2021 година. 
Столичната община е започнала работа по проекта на 2 септември 2022 г. в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие„ и „Българо-норвежко дружество – Норвегия“. 
Предложението на кмета Терзиев е новата социална услуга на Столичната община да се извършва от екип, включващ не по-малко от 10 души на щат – ръководител, социален работник, психолог, педагог, четирима сътрудници, хигиенист и счетоводител.
При липса на частен доставчик, социалната услуга следва да бъде разкрита като третостепенен разпоредител c бюджет, като организацията и управлението ѝ ще се осъществява от Столичната община като доставчик, се посочва в доклада на кмета Терзиев. 
Целта на проекта „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст“ в София е била предоставяне на подкрепа на деца и семейства от уязвими групи живеещи в три района на Столичната община, с концентрация на ромско население – р-н „Люлин“, ж.k. „Филиповци“; р-н „Красна поляна“- kв. „Факултета“; р-н „Слатина“- kв. „Хр. Ботев“, за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност и включване в образователната система. Дейностите се осъществяват във вече функциониращи центрове в ж.k. „Филиповци“ и кв. „Фаkyлтeтa“, се пояснява в доклада. 
След приключване на проекта, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, е необходимо на територията на Столичната община в район „Слатина“ кв. „Хр. Ботев“, да се осигури дългосрочна устойчивост на социалната услуга Център за обществена подкрепа „Хоризонти“, посочва Васил Терзиев в доклада. 
Посочва се още, че разкриването на услугата като държавно делегирана дейност ще се гарантира нейната устойчивост и ще продължи предоставянето на възможности за ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст, подобряване на достъпа до здравни, социални услуги и училищната готовност на децата.
Сред точките на дневния ред на утрешното заседание на СОС са и разгледане предложение за обновяване на наземния обществен транспорт в столицата, предложение за използване на изкуствен интелект, който да осъществява контрол на състоянието на пътищата и годишна програма за развитие на читалищната дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари