Столичният общински съвет увеличи капитала на две общински болници

Столичният общински съвет (СОС) прие три доклада, внесени от зам.-кмета по финанси и здравеопазване Иван Василев и общинските съветници Ваня Григорова и Антон Койчев, с които се увеличава капиталът на две общински болници и се дава разрешение за осигуряване на дълготраен материален актив. 
Два от докладите предвиждат увеличаване на капитала на Втора МБАЛ и на Университетската Първа МБАЛ с непарични вноски. В единия се припомня, че в края на миналата година, след проведени процедури по Закона за обществените поръчки, Втора МБАЛ купи нов 64-срезов скенер, на стойност 1,1 млн. лева. Апаратът позволява неврологичното отделение и отделението по инвазивна кардиология в болницата да извършват съвременна диагностика и лечение при мозъчни и сърдечно-съдови заболявания на пациентите. Увеличаване на капитала с непарична вноска се предвижда и за Университетската Първа МБАЛ , където е купен роботизиран апарат за UV дезинфекция  на стойност 150 000 лв.
Средствата за новата апаратура в двете болници, както и за ремонта във Втора МБАЛ, бяха отпуснати в края на 2022 г. с решение на СОС за подобряване на материално-техническата база на общинските лечебни заведения. 
Третият доклад е за даване на съгласие Втора МБАЛ да достави и изгради мълниезащитна заземителна уредба и два броя мълниеприемници в лечебното заведение. Според изискванията на действащите нормативни уредби, общинското дружество е длъжно да осигури такава защита на сградата, за да гарантира безопасността на хората срещу травми и щети, в резултат на мълнии. Тъй като техниката струва над 10 хил. лв., покупката може да стане само след одобрение от Столичния общински съвет, който е принципал на болницата.  Стойността на мълниезащитата е до 14 000 лв. и Втора МБАЛ ще я купи със собствени средства, при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки, се посочва в доклада. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари