Ученици от седем училища в община Разград участват със свои инициативи в конкурса за екипни дейности на класовете

Рекламирай в beZpartien.bg

Ученици от седем училища от Община Разград се включиха вече в конкурса за най-атрактивно отбелязване на мартенски празници, организирана от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към местната управа, съобщиха от общинската администрация.
Целта на инициативата е превенция на агресията чрез позитивни екипни дейности. Идеята на местната комисия да активизира учениците от основните училища за извършване на екипни класови дейности, чрез които да се развиват личностните качества на децата за толерантност, позитивна комуникация, разбирателство, добротворство, приятелство, уважение и зачитане на правата на различните и този път срещна отклика на множество паралелки и техните преподаватели. Досега активно се включиха класове от Основните училища ”Никола Икономов”, „Ив. С. Тургенев”, „Васил Левски”, „Н. Й. Вапцаров”, „Отец Паисий”, Средно училище „Хр. Ботев” в Разград и Основно училище “Елин Пелин“ в с. Стражец. 
Предимно класове от начален етап проведоха интересни събития по включените в Превантивния позитивен календар за 2024 г. дати: 1 март- Баба Марта, 8 март – Световен ден на съня, 20 март – Международен ден на приказката и Международен ден на щастието. 
Предстоят инициативите, посветени на Деня на театъра – 27 март. Съгласно регламента на конкурса участниците представят в Местната комисия подробна информация за същността на проведеното събитие, придружени с видеоматериали от провеждането. Много от събитията бяха посетени от представители на комисията, които съпреживяха лично прекрасните тържества, посочват от общинската администрация. 
Срокът за участие е до края на месец март, след което жури, определено от комисията, ще оцени съответствието на проведените инициативи на целите на конкурса и тяхната креативност. Тазгодишният награден фонд е с общ размер 5000 лв. В конкурса могат да участват паралелки в две възрастови групи – 1-4 и 5-7 клас. Награждаването ще е през април. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *