Учениците във Варненско страдат най-често от болести на дихателните пътища и на зрението

Учениците във Варненско страдат най-често от болести на дихателните пътища и на зрението, е посочено в анализ на здравословното състояние и физическото развитие на децата и учениците от региона през учебната 2022 – 2023 година. Той е част от Областната стратегия за периода 2024-2025 година, приета от Консултативния съвет за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от региона. Документът е публикуван на страницата на Областната администрация във Варна.
Общият брой детски градини и училища в региона е 222. В анализа за здравословното състояние на учениците е посочено, че 3,5 на сто от тях са диспансеризирани. Най-много са децата с проблеми в зрението. Анализът показва, че този показател е най-висок при учениците от 7-и клас, а най-нисък – при първокласниците. Водещо място сред децата имат и болестите на дихателната система, най-често ринит, астма и хроничен бронхит. На второ място са диспансеризираните с психични и поведенчески разстройства. Като проблем анализът очертава и затлъстяването сред учениците. Регистрираните случаи през миналата учебна година са 971. Нараства и броят на гръбначните изкривявания, като в сравнение с 2021 година те са се увеличили с 30 процента. 
В стратегията е посочено, че проблем пред приобщаващото образование е липсата на достатъчно педагогически специалисти – ресурсни учители, логопеди и т.н. През миналата учебна година броят на училищата, в които е осигурена обща подкрепа, е 105. Децата със специални образователни потребности, получили допълнителна подкрепа, са 116, а тези в риск – 236. В документа е представена и информация за инцидентите, регистрирани в училищата. Най-честите сред тях са вербална и физическа агресия. Случаите на тормоз са били 56, а на кибертормоз – 14. Регистрираните инциденти с прояви на вандализъм са 15. 
Затрудненото осигуряване на ресурсни учители и логопеди е валидно най-вече за отдалечените от областния център селища. В стратегията е посочено, че възможен път за преодоляването на този проблем е включването на учители по различни учебни предмети във форми за придобиване на допълнителна професионална квалификация. Вариант е общините да заделят от бюджетите си средства за насърчаване и задържане на млади специалисти чрез изграждане и оборудване на кабинети за специализирана допълнителна подкрепа на децата. Акцент в стратегията се поставя върху необходимостта от привличането на родителите в процесите на подкрепа на личностното развитие на децата, като се мисли и в посока тяхното обучение. В документа е посочено още, че трябва да се работи за подобряване на координацията и сътрудничеството между институциите, които имат отношение към работата с децата. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари