В бъдещата частна болница „Мама и Аз“ се предвиждат само 40 легла за деца, съобщиха от Министерството на здравеопазването

В бъдещата частна болница „Мама и Аз“ се предвиждат само 40 легла за деца, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването по повод днешното решение на Министерски съвет, с което бе одобрено създаването на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Мама и Аз“. След решението от Обществения съвет за създаване на Национална детска болница настояха в своя позиция служебното правителство да даде незабавно обяснение за одобряването на проекта. 
Процедурата по създаването на МБАЛ „Мама и Аз“ е започнала през август 2022 г., обясниха от министерството. Съгласно представената проектна документация, инвеститорът „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД има намерение да създаде МБАЛ „Мама и Аз“, която ще осъществява дейност на адрес: София 1528, район „Искър“, ул. „Продан Таракчиев“ 20-22. 
Лечебната дейност в болницата ще се осъществява по 39 медицински специалности, в 30 клиники и отделения, в които ще има общо 413 легла. „Мама и Аз“ обхваща лечение на пациенти предимно над 18-годишна възраст, а в структурата на болничното заведение е предвидено само едно отделение по педиатрия. Това категорично се разграничава от намерението на държавата да подсигури изграждането на Национална детска болница само за лица до 18-годишна възраст с над 400 легла, добавиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването (МЗ). 
С решението на Министерски съвет е определен срок от 48 месеца, в който управителят на дружеството да подаде заявление до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на Закона за лечебните заведения.
От Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е предоставена комплексна оценка относно потребностите на населението от медицинска помощ, съгласно Националната здравна карта, обясниха още от здравното ведомство. Оценката е положителна и с нея е предложено на министъра на здравеопазването да предложи на Министерския съвет да приеме решение, с което да одобри създаването на лечебното заведение в София. В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), според което се счита за възможно финансирането на заявените дейности в периода на тяхното реализиране в рамките на утвърдените от Надзорния съвет на Здравната каса финансови параметри на лечебното заведение за сключване на договор с Касата, добавиха от министерството. 
Приоритет за Министерството на здравеопазването е изграждането на Национална детска болница и здравното ведомство усилено работи в тази посока, посочиха още от МЗ. Най-актуалната информация е, че делото за избор на изпълнител за събарянето на съществуващите сгради в определения за строеж терен в кв. „Горна баня“, е спечелено. Процедурата по обществена поръчка беше обжалвана, което значително забави процеса, припомниха от пресцентъра. Решението на съда дава възможност да се пристъпи към сключване на договор с фирмата изпълнител. Очакват се и трите стратегически документа, които изготвя Европейската инвестиционна банка, като безвъзмездна техническа помощ – „Структура, обхват и капацитет на болницата“, „Функционален доклад“ (техническото задание за проектиране) и документ, включващ обхвата на оборудване и обзавеждане.
През октомври 2022 г. в отговор на запитване на БТА от Министерството на здравеопазването отговориха, че е в ход административна процедура за одобряване на създаването на лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и аз“ от представляващия дружеството, заявител на инвестиционните намерения – „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД. Според първоначално представените документи тогава, на адрес в София, район „Изгрев“, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 1, се предвиждаше разкриване на лечебно заведение за болнична помощ, което да извършва медицински дейности по 29 медицински специалности в 22 структури с общо 413 легла.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари