В Кюстендил беше представена програмата за финансиране на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Над 50 представители на сдружения на собственици от многофамилни сгради и други заинтересовани лица присъстваха на информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, съобщиха от Областния информационен център в Кюстендил. Срещата е организирана от Община Кюстендил, а в нея е взела участие и управителят на Областен информационен център – Кюстендил Любомира Велинова, която е представила условията за кандидатстване по процедурата.
Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, е обявена за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., а финансирането е от Фонда за справедлив преход. Средствата от този фонд са предназначени за справяне с негативните социално-икономически и екологични въздействия и смекчаване на въздействието върху най-засегнатите райони на страната при прехода към климатична неутралност – областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, заедно с 10-те общини, свързани с Маришкия басейн.
Целта на процедурата е изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност в тези региони. Допустими за участие по процедурата са сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, с най-малко четири самостоятелни обекта и с повече от един собственик и които са проектирани преди 26 април 1999 г. 
Важен момент в програмата е присъждането на допълнителни точки за сгради, в които живеят лица, получаващи помощи за отопление или месечни социални помощи, които са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност, които са настанени в социални (общински) жилища или са заети в затихващите сектори – въгледобивните дейности, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване. Приоритет се дава и на сгради с по-нисък клас на енергопотребление. 
Допустими да кандидатстват по процедурата са общините, съгласно допустимия териториален обхват, в партньорство със сдружения на собствениците. Сдруженията на собствениците, които желаят да се включат в програмата, се обръщат за партньорство към общината, като подават необходимият пакет от документи, сред които обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, както и обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорт в срок до 12 август (за сдружения на собствениците на територията на община Кюстендил).
На 11 юли, четвъртък, от 10:30 часа, такава среща ще се състои и в Бобов дол.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари