В област Сливен осигуреността с лекари в края на 2023 г. е 30,6 на 10 000 души при 46,4 на 10 000 души за страната

В област Сливен осигуреността с лекари в края на 2023 г. е 30,6 на 10 000 души от населението при 46,4 на 10 000 души за страната. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток.
За сравнение осигуреността с лекари в края на 2022 г. в област Сливен е била 29,7 на 10 000 души от населението, при 45,9 на 10 000 души за страната.
В областта практикуват 521 лекари, лекарите по дентална медицина са 125, а професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти – 898, като 593 от тях са медицински сестри. Най-много са общопрактикуващите лекари – 91, или 17,5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите кардиология – 48, или 9,2%, акушерство и гинекология – 37 или 7,1% , и педиатрия – 28 или 5,4%.
В областта функционират шест заведения за болнична помощ с 1005 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 48 с четири легла, а другите лечебни и здравни заведения – три и са без легла в тях. Многопрофилните болници са три с 851 легла и в тях е съсредоточен 84,7% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта.  Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят на медицинските центрове – 12, следват диагностично-консултативните центрове – три, и един дентален център. В края на годината в областта работят 32 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари