В Стара Загора се проведе информационна кампания на Министерството на земеделието и храните, свързана с директните плащания

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) проведе днес в Стара Загора информационна кампания по директните плащания. На срещата в зала „П. Р. Славейков“ присъстваха експерти, заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов и десетки земеделски стопани.
„Днес ще запознаем земеделските производители с последните изменения, които предвижда Стратегическият план по отношение на кампанията за директните плащания 2024 година, както и теми, свързани с компенсаторните плащания по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони“, каза пред БТА Капитанов. 
По време на срещата стана известно, че от миналата година директните плащания се извършват съобразно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България 2023-2027 г. На 26 април страната ни изпрати първото изменение на Плана и към момента се очаква официалното одобрение на Европейската комисия. С 8,6 млн. евро е увеличен бюджетът за директни плащания по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), които ще получат земеделските стопани тази година. Общият бюджет на плащанията е 817,07 млн. евро, като от тях най-много средства – 392 млн. евро, ще бъдат насочени към основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ). Младите земеделски стопани ще получат 12,2 млн. евро, малките стопани – 2,8 млн. евро, а стопаните, отглеждащи памук 2,5 млн. евро. Чрез допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост стопанствата, които са до 600 хектара, ще получат 93,4 млн. евро. 
През 2023 година директни плащания от над 808,4 млн. евро по Европейския фонд за гарантиране на земеделието са получили 64 942 ферми за 1 248 861 животни и 3 851 232 декара площи. Това каза Георги Василев, директор на Дирекция „Директни плащания“ в МЗХ. Той обясни, че кампанията за подаване на заявления за помощта започна и ще приключи на 24 юни. Допустими са физически или юридически лица, които са активни земеделски стопани. Те трябва да удостоверят това чрез Националния статистически институт, а основна тяхна дейност трябва да е упражняването на стопанска дейност. От тази година доходите от стопанска дейност трябва да са минимум 10 процента от общия приход, вместо досегашните една трета. Друга промяна гласи, че годишният размер на директните плащания е минимум два процента от приходите от неземеделска дейност, вместо досегашните пет процента. Целта е тези оператори, които имат консолидиран бизнес в няколко направления, да не бъдат ощетени и да бъде разширен максимално кръгът на подпомаганите, каза Василев. Той подчерта, че няма промяна в минималната площ за едно стопанство, която си остава 0,5 хектара.
„Другото основно изискване за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост това е стопанствата да бъдат до 600 хектара, като се получава подпомагане за първите 30 от тях“, коментира експертът.
Изискването за възраст при младите земеделски стопани се запазва на 40 години, както и изискването за образование със селскостопанска насоченост. 
„По отношение на култура памук новото е, че до 30 ноември до годината на кандидатстване трябва да бъде прибрана реколтата от полето“, каза Георги Василев.
Всички изисквания и промени ще бъдат описани в наръчник за директните плащания през 2024 година.
По време на информационната кампания на МЗХ бяха обсъдени и Компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение, както и новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
Информационната кампания продължава днес в Сливен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари