Варненският свободен университет предлага облекчаване на процедурите за привличане на чуждестранни студенти

Варненският свободен университет (ВСУ) „Черноризец Храбър“ излезе с предложение да бъдат облекчени процедурите за привличане на чуждестранните студенти и докторанти, съобщиха за БТА от висшето училище. Темата е била дискутирана на среща между академичното ръководство и председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова.
Предизвикателствата пред университета е представил заместник-ректорът проф. Димитър Канев. Той е акцентирал върху несигурността и динамиката на средата, демографската криза, натовареността. Канев е коментирал и промяната в методиката за акредитация, като е подчертал необходимостта критериалната система да отчита многообразието на университетите. Той е запознал проф. Стефанова с конкретни предложения на университета за усъвършенстване на образователната среда в България. Освен облекчаване на процедурите за привличане на чуждестранни студенти, сред тях е и внедряване на технологични и организационни решения, които опростяват процедурите, съкращават сроковете за подготовка и подобряват качеството на данните и тяхната оценка.
По време на срещата проф. Стефанова е подчертала, че е необходимо решенията да се търсят точка по точка и да се работи заедно. По думите й е добре да бъдат обсъждани добрите практики за повишаване качеството на висшето образование в България.
От ръководството на университета са коментирали още, че в несигурността на средата изпъква ролята на частните университети, които, за свой риск и отговорност, могат да са лаборатории за иновации. Ректорът проф. Петър Христов е изтъкнал, че висшето училище създава условия за постоянен мониторинг, гарантиращ качеството на обучение. Заместникът му доц. Елеонора Танкова е допълнила, че институционалната акредитация на ВСУ е с най-висока оценка сред частните университети в страната – 9,21. Той е първият и единствен български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура с почетния знак „ECTS Label“ за Европейската система за натрупване и трансфер на кредити през 2010 г. и 2013 г. ВСУ е и първият български университет, удостоен със знака „HR Excellence in Research”, с ресертификация през 2019.
„Черноризец Храбър“ има 23-годишен непрекъснат цикъл на сертифициране и ресертифициране на системата за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015. През миналата година той стана и първото висше училище у нас, сертифицирано по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари