Въвежда се временно ограничение за движението, престоя и паркирането на автомобили по пътя от Троянския проход до хижа „Дерменка“ от 10 юли

От 10 юли се въвежда временно ограничение за движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства по пътя от Троянския проход – Беклемето, до хижа „Дерменка“, път № 2. Ограничението се налага със заповед на директора Национален парк „Централен парк“ и ще важи до края на годината, потвърди за БТА Цветина Цочева от парковата дирекция. Ограниченията са валидни и за всички класове АТВ и УТВ машини.
С цел туризъм се допуска движение на до 10 автомобила дневно в събота, неделя и официалните празници. Необходимо е предварително писмено съгласуване с управата на парка, съгласно Закона за Защитените територии за всички физически и юридически лица, които искат да се възползват от тази възможност.
Съгласувателен режим на ползване на пътя се въвежда и за всички собственици на обекти и ползватели на природни ресурси с валидни разрешителни в района, в т.ч. стопанисващите туристически заслон „Орлово гнездо“ и хижа „Дерменка“.
Извън ограниченията попадат автомобили със специален режим на движение при изпълнение на служебни задължения – на Министерството на околната среда, Планинската спасителна служба, Министерствоот на вътрешните работи и т.н.
Като мотиви за въведеното ограничение се посочват необходимостта от опазване на прилежащите на пътя природни местообитания и на тези, разположени в близките горски територии на резерват „Стенето“. 
Ежегодно в лятно-есенния сезон се регистрира висока пожароопасност в района на пътя и прилежащите природни местообитания, която поставя в риск вековните елови и смърчови гори в резервата.
Служители на парковата дирекция ще упражняват контрол по изпълнение на заповедта на място.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари