Важно е да продължим като общество да подкрепяме най-нуждаещите се, но и да инвестираме повече в системните решения, каза Теодора Бакърджиева от Българския дарителски форум

Важно е да продължим като общество да подкрепяме най-нуждаещите се, но и в същото време да инвестираме в по-голяма степен в системните решения, които ще предложат помощ не само на един страдащ човек, а на цяла група със същия проблем. Това каза в интервю за БТА изпълнителният директор на Българския дарителски форум (БДФ) Теодора Бакърджиева. През март бяха обявени резултатите от национално представително проучване за дарителството през 2023 г., което беше реализирано от агенция „Алфа Рисърч“ по поръчка на БДФ, за обществените нагласи към дарителството в България. Според данните все още най-разпространеният начин на дарение остават даренията в кутия (61%) и тези чрез SMS (47%). Отчита се, че социалните и здравни каузи най-много обединяват българите. 
Когато говорим за дарителска подкрепа в сферата на здравеопазването, най-много и най-ярки са примерите на подкрепени деца или възрастни, които търсят помощ, за да си осигурят скъпоструващо лечение, коментира Бакърджиева. Това са случаи, при които обикновено нуждаещите се не могат да се възползват по една или друга причина от публичните средства за лечение, предоставяни от Националната здравноосигурителна каса. Тогава единствената им надежда е да разчитат на подкрепа от дарители, уточни изпълнителният директор на БДФ. По думите ѝ това се вижда и през дарителската платформа DMS – апелите в помощ на лечение на деца в чужбина и възрастни с множествена склероза са сред кампаниите, които набират най-бързо подкрепа.
Много са примерите и за дарения на средства, които се насочват за осигуряване на болнична апаратура, лекарства, подобряване на условията в болничните заведения, отбеляза също Бакърджиева. „Прави впечатление, че нарастват и примерите за дарителски инвестиции, насочени към превенция и профилактика на заболяванията“, добави тя. SMS абонаментите бележат ръст и това е един устойчив начин за редовно дарителство за каузи. През 2023 г. над 21 хиляди дарители всеки месец са подкрепили своя кауза с месечен SMS абонамент, уточни Бакърджиева. 
Естествен човешки рефлекс е покрай Коледа или Великден да помислим за хора, които са уязвими и в нужда. Тогава дарителството е израз на спонтанен жест и желание да дадем и подкрепим, коментира още експертът в отговор на въпрос за предстоящите великденски празници. 
Следва пълният текст на интервюто: 
Г-жо Бакърджиева, проучването отчита, че здравните и социални каузи продължават да са най-разпознаваеми сред обществото. Според Вас, на какво се дължи това?
– Повечето хора в България, а и навсякъде по света, са склонни да откликват на непосредствени и спешни човешки нужди. Когато видим, че конкретен човек е в трудна ситуация, често се идентифицираме с него и сме по-склонни до помогнем. Когато говорим за дарителска подкрепа в сферата на здравеопазването, най-много и най-ярки са примерите на подкрепени деца или възрастни, които търсят помощ, за да си осигурят скъпоструващо лечение. Това са случаи, при които обикновено нуждаещите се не могат да се възползват по една или друга причина от публичните средства за лечение, предоставяни от Националната здравноосигурителна каса. Тогава единствената им надежда е да разчитат на подкрепа от дарители.
Това виждаме и през дарителската платформа DMS, която управляваме съвместно с фондация BCause – апелите в помощ на лечение на деца в чужбина и възрастни с множествена склероза са сред кампаниите, които набират най-бързо подкрепа. Много са примерите и за дарения на средства, които се насочват за осигуряване на болнична апаратура, лекарства, подобряване на условията в болничните заведения. От една страна фондациите, за които здравеопазването е приоритетна сфера, и компаниите, от друга, разпознават острата нужда от достъп за хората до качествена болнична грижа.
Прави впечатление, че нарастват и примерите за дарителски инвестиции, насочени към превенция и профилактика на заболяванията. Хората понякога не правят детайлно разделение на сферите и на отделните каузи. За тях един страдащ човек с тежко заболяване е пример за здравна кауза, а често в реалността става дума за последваща подкрепа от социалната система например. Важно е да продължим като общество да подкрепяме най-нуждаещите се, но и в същото време да инвестираме в по-голяма степен в системните решения, които ще предложат помощ не само на един страдащ човек, а на цяла група със същия проблем. Примери в тази посока са системните усилия на граждански организации, които работят по проблем, който не е много „осветен“. Тези организации предлагат цялостна социална грижа, адресирайки нуждите не само на отделния човек, а на цялата група хора със сходни потребности. Смятам, че с привличането на дарители и с подкрепата на институциите шансът за устойчива промяна в конкретната политика или практика е много по-реален.
Запазва ли се тенденцията даренията да се увеличават покрай празници?
– Естествен човешки рефлекс е покрай Коледа или Великден да помислим за хора, които са уязвими и в нужда. Тогава дарителството е израз на спонтанен жест и желание да дадем и подкрепим. Все повече обаче прави впечатление, че дарителството става израз на гражданска активност и увереност, че от нас зависят някакви добри промени. За втора поредна година повече хора са дарявали в сравнение тези, които не са правили дарение. Данните сочат, че 52% са дарителите спрямо 48%, които не са. Сред мотивите им е именно личното отношение към даден проблем, в чието решение искат да участват.
Кои остават най-честите начини на дарения?
– Според данните на проучването все още най-разпространеният начин на дарение остават даренията в кутия (61%) и тези чрез SMS (47%). На въпроса защо хората предпочитат тези методи, може да има няколко отговора – дарението по този начин е лесно, бързо, анонимно, спестява колебанието дали много, или малко си дарил. В част от търговските вериги има поставени дарителски кутии за една или друга кауза и това дава допълнително усещане за легитимност и доверие в клиенти, които избират да даряват по този начин и просто пускат рестото си. Ключов въпрос при дарените чрез SMS е свързан с доверието в организацията и платформата, която дарителят ползва. С фондация BCause поддържаме дарителската платформа DMS вече 17 години, която дава възможност за дарения чрез SMS и онлайн. SMS абонаментите бележат ръст и това е един устойчив начин за редовно дарителство за каузи. През 2023 г. над 21 хиляди дарители всеки месец са подкрепили своя кауза с месечен SMS абонамент.
На каква възраст са най-честите дарители и отчита ли се промяна по този показател в сравнение с данните за 2022 г.?
– Най-характерният профил на активния дарител е на човек на възраст между 30 и 60 г. По традиция това е жител на столицата или големите градове, по-високо образован. Отчита се, че това са предимно жени. В години, в които има извънредни хуманитарни или природни кризи, каквато беше 2022 г. с войната в Украйна, бежанската криза, наводненията в Карловско, профилът на дарителя излезе извън обичайния.  Съпричастността обхвана по-широк кръг социални групи, включително жители на по-малки населени места, млади поколения и мъже.
Приблизително какъв е отчетеният брой дарители за година у нас?
– Последното ни проучване на обществените нагласи към дарителството показа, че има превес на хората, които са дарявали, спрямо тези, които не са (52% към 48% недарявали).
Какво можем да кажем относно фирменото дарителство, засилва ли се корпоративната социална  отговорност?
– Близо 20 години работим в тази тема и виждаме сериозна разлика и динамика в този период по отношение на ангажираността на бизнеса. Като общ извод се налага фактът, че за този период компаниите значително са развили отношението си към процеса на подкрепа за каузи. Ако преди години голяма част от компаниите даряваха по-спонтанно, без дългосрочна стратегия и без наличие на стратегически партньори в отделни инициативи, то последните години промяната е значителна – все повече компании имат дългосрочни програми за корпоративна социална отговорност, екипи, които реализират тези програми, залагат резултати и промени, които целят да постигнат, склонни са да разглеждат различни аспекти от дейността в тази посока и да ги променят, ако не са достатъчно удовлетворени. Бизнесът става отговорен към общностите, в които оперира, търси гражданските организации като дългосрочен партньор, разпознава силата на служителите си като посланици на каузи, с които се обвързва, развива корпоративното доброволчество.
По наши наблюдения отмина времето, в което успешността на корпоративното дарителство се измерваше единствено с обем предоставени дарителски средства. Все повече са примерите на отговорни бизнес проекти и инициативи, които адресират необходимостта от постигане на устойчиво социално въздействие, въвличане на партньори, клиенти и служители в подкрепа на важните за общността каузи.
Какви инициативи подготвя БДФ за тази година?
– Тази година БДФ става на 20 години. Това е едно споделено време и усилия  – с членове на мрежата, с партньори, колеги, с които заедно променяме средата за дарителство в страната ни. В рамките на годината предвиждаме няколко ключови събития. Ще организираме поредица вътрешни срещи за членовете с фокус върху теми, важни за тях и дарителските им програми, ще има неформално събитие за колеги и партньори, с които изминахме този път през годините, есенна кампания с фокус върху смисъла и радостта от дарителството, реализиране на конкурса и наградите „Корпоративен дарител“, които отличават социално отговорни компании. Предстои и осмото издание на програмата „Научи се да даряваш“ – училищна програма, която въвлича учениците в света на филантропията, дарителството и активното им участие в развиване на местната училищна общност.
Имате ли любима кауза през всичките тези години?
– Любимите ми каузи са умните каузи – тези, които са заредени с енергията и носят потенциал за постигане на промяна в една или друга сфера. Това са каузи, които не се изчерпват до пасивно предоставяне на подкрепа, а изграждат здрава и жива общност от съмишленици и дарители, които споделят обща визия за реална промяна в полза на повече хора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари