Великотърновските общински съветници спряха изграждане на водопровод в землището на Церова кория

Великотърновските общински съветници спряха изграждане на подземен водопровод в землището на село Церова кория. Те не одобриха заданието и не разрешиха изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за неговото трасе поради забелязани несъответствия и нарушения. Сигнал за неправомерните действия подадоха общинските съветници Димитър Манолов и Борис Китанов („Има такъв народ“).
Манолов посочи, че изграждането на водопровода за поливане на земеделските земи вече е довело до унищожаване на земни маси и изриването им в дерето, в което се отводнява язовир „Йовковци“. Изсечени са много дървета, които са натрупани на брега на река Веселина, смъквайки неговото ниво. Това, според Манолов, създава предпоставка за наводнение на съседното село Къпиново. Неправомерна е настъпилата промяна и в инфраструктурата на общинските път и пасище, които са на територията на Церова кория, обясни той. Манолов посочи, че река Веселина е малка и няма как да предостави нужния дебит за водоподаването, а това може да доведе и до нейното пресъхване. Съвсем наблизо има защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“, чиято флора и фауна също може да пострадат, отбеляза Манолов и добави, че е сезирал компетентните органи.
Според Борис Китанов даденото становище на Басейнова дирекция по въпроса е взето на база стара програма за управление на водните ресурси отпреди 10 години и това също е недопустимо.
Арх. Драгомир Йосифов (ГЕРБ-СДС) също отбеляза за несъответствия с предварителния план и инвестиционните намерения и затова предложи на Общинския съвет да откаже одобряването на заданието, изготвено от заявителя.
Във връзка със случая, пред Общинския съвет кметът на Церова кория Христо Кунчев обясни, че в края на месец април тази година при него е постъпило искане за становище във връзка с изработване на проекта. След като се е запознал с положителната оценка на Басейнова дирекция, Регионална инспекция по околната среда и водите,  ВиК „Йовковци“ и други компетентни институции, той не е видял причина да не се съгласи с него. Впоследствие никой не е дал заявление при него за извършване на тези действия, затова няма разрешение за тях и той очаква виновните да понесат своето наказание.
След гласуване, Великотърновският общински съвет отказа одобряването на заданието, изготвено от заявителя, с 27 гласа за, пет против и един въздържал се.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари