Заключителна конференция по проекта „Европа в България: Общо бъдеще“ ще се състои в пресклуба на БТА във Велико Търново.

Рекламирай в beZpartien.bg

Заключителна конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, който БТА изпълнява с подкрепата на Европейската комисия, ще се състои днес от 10:30 ч. в националния пресклуб на БТА във Велико Търново. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев ще открие форума, а след приветствията на официалните гости ще започне дискусия, разделена на няколко тематични панела – „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на регионите“, „Териториално сътрудничество и по-безопасна и сигурна Европа“, „По-социална и приобщаваща Европа“, „Екологичен и нисковъглероден преход към нулева въглеродна икономика“, „По-свързана Европа“, „По-конкурентоспособна и по-умна Европа“. Сред участниците са представители на местната и изпълнителната власт, на управляващите органи на различни програми, както и на висши учебни заведения. Ще бъдат показани добри примери и практики от различните общини и региони.
Основната цел на проекта „Европа в България: Общо бъдеще“, който завършва официално днес, беше чрез организирането на дискусии във всички райони за планиране да се даде информация на широката общественост и заинтересованите страни за политиката на сближаване, за политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за възможностите през програмен период 2021-2027 г., да се представят резултатите на местно ниво, да се очертаят предизвикателствата и начините за тяхното преодоляване. 
Началото на поредицата от конференции беше дадено в София на 1 декември 2022 г., в зала „МаксиМ“ в БТА, след което информационната агенция организира форуми във всички областни градове на страната, както и в някои по-големи общини като Казанлък, Самоков и Свищов. В разговорите участваха представители на областните администрации, на общините, на изпълнителната власт, на Областните информационни центрове, на регионалните информационни центрове „Европа директно“, експерти, представители на неправителствения сектор и бизнеса. Те дискутираха как с помощта на кохезионната политика е променен обликът на общините, какви са проблемите, възникнали в хода на реализацията на проектите и какви по-добри решения могат да се вземат на основата на натрупания опит.
Обобщение на дейностите и перспективите, заложени в бъдещите програми и в националния План за възстановяване и устойчивост, ще бъдат част от дебатите в заключителната конференция по проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *