Заместник-министър Ирена Димитрова се срещна с Контактната група за борба с антисемитизма

Рекламирай в beZpartien.bg

Заместник-министърът и национален координатор за борба с антисемитизма Ирена Димитрова проведе първата си среща с членовете на Контактната група за борба с антисемитизма за засилване на междуведомствената координация в борба с нетолерантността и омразата, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.
Участие в срещата взеха Министерството на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на младежта и спорта, Прокуратура, Столична община, Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за защита от дискриминация и Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Представителите на водещи институции, ангажирани в борбата с антисемитизма, потвърдиха ангажиментите си в национален и международен план да реагират на проявите на антисемитизъм своевременно и координирано. Изтъкнато бе значението на превенцията, включително ролята на образованието и средствата за масово осведомяване, както и сътрудничеството с неправителствения сектор. Съгласувани бяха бележки по проекта на Национален план за действие за борба с антисемитизма, с оглед скорошното му приемане от Министерския съвет.
Контактната група за борба с антисемитизма е създадена по силата на Решение № 874  на Министерския съвет от 2022 г. за подпомагане на дейността на националния координатор за борба с антисемитизма. 
Проектът на националния план следва модела на Стратегията на ЕК за борба с антисемитизма и насърчаване на еврейския живот от 2021 г. и се разработва в изпълнение на един от националните ангажименти, поети по време на Международния форум на най-високо равнище за възпоменанието на жертвите на Холокоста и борбата с антисемитизма, в Малмьо през 2021 г. Планът цели засилване на капацитета и експертизата на българските институции, повишаване на обществената информираност и разширяване на академичните изследвания. Основният приоритет е предотвратяването на антисемитизма и борбата с всичките му проявления, като се гарантира съхраняване на еврейската култура и живот.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *