Запазва се броят на самостоятелните детски ясли в област Шумен към края на 2023 г.

Запазва се броят на самостоятелните детски ясли в област Шумен. Към 31 декември 2023 г. функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 791 места в тях. Всички детски ясли се намират в градове на областта – Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар, Смядово и Шумен. В сравнение с предходната година броят на детските ясли се запазва, а местата се увеличават с едно, информираха от Териториално статистическо бюро – Североизток, Отдел „Статистически изследвания – Шумен“.
Към края на предходната година самостоятелните детски ясли в област Шумен разполагат с 629 места, а яслените групи в състава на детските градини в областта – със 162 места. Осигуреността с места в детските ясли към в област Шумен е 21.8 на 100 деца от населението на възраст до три години (при 19.5% общо за страната), сочат данните на Отдел „Статистически изследвания – Шумен“. През 2023 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини в областта са постъпили 562 деца. В края на 2023 г. за отглеждане и възпитаване в детските ясли са настанени 702 деца – 330 момчета и 372 момичета. 
В област Шумен, към 31.12.2023 г., разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на двегодишна възраст – 75.1%, следвани от децата на една година – 23.8%. В детските ясли на областта към края на 2023 г. се отглежда едно дете на възраст до 1 година и седем деца на възраст три и повече години. В края на 2023 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Шумен, е 19.3%. Обхватът на децата на двегодишна възраст е 46.1%, а на едногодишните – 13.4%, информираха още от Териториално статистическо бюро – Североизток. 
На основен трудов догоров в детските ясли в област Шумен работят 239 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 94. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 145 души, допълниха от Отдел „Статистически изследвания – Шумен“.
 
 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари