Започна почистването на 278 речни участъци в Столична община с обща дължина около 130 км

В началото на май започна програмата за планово почистване на речни корита, преминаващи през урбанизираната територия на Столична община (СО), съобщиха от Общината на интернет страницата си. В програмата са включени 278 речни участъци с обща дължина 129 760 м. 
Стойността на дейностите по почистване, предвидени в програмата, възлиза на 2 889 206 лв. За изпълнение на програмата Общината е осигурила финансиране в размер на 2 000 000 лв., за оставащите 889 206 лв. се очаква допълващо финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, обясниха от СО. 
Почистването на речните корита е ежегодна превантивна дейност за предотвратяване на аварийни ситуации или наводнения на прилежащи терени и инженерна инфраструктура. 
„Дейностите, които извършваме, са премахване на самораслата храстовидна растителност, на паднали или с опасност да паднат в речното корито изсъхнали дървета, изземване и извозване на смесени, битови, строителни, едро и дребно габаритни отпадъци, автомобилни гуми и др.“, посочиха от Общината.
Към момента е създадена организация за почистване 39 участъци, включващи реките Перловска и Владайска в централната градска част, водостоците на Софийски околовръстен път, реки, дерета и канали в райони „Панчарево“, „Витоша“, „Нови Искър“ „Връбница“, „Надежда“ и др. Плановата годишна програма се предвижда да приключи в края на месец ноември, информираха още от Столична община. 
БТА припомня, че от Общината съобщиха през февруари, че от общинския бюджет ще бъдат отпуснати 270 000 лв. за осигуряване на проводимостта на водата в речните корита на реките на разстояние до 500 метра след язовирните стени на язовирите публична общинска собственост: “Мрамор”, “Мърчаево”, “Суходол – 2”, “Иваняне – 2”, “Братинска”, “Убреща – 1” и “Убреща – 2”.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари