Защитените природни места в България са обект на новата изложба на Националния етнографски музей – БАН

Рекламирай в beZpartien.bg

Националният етнографски музей – БАН представя изложба за защитени природни места в България. Камерната експозиция на изследователския проект „Живот в защитени зони и територии: предизвикателства, конфликти, ползи“ ще може да се види от днес до 15 октомври в Национален етнографски музей, съобщават организаторите. 
Изложбата „Остойностявания: Погледи към защитени природни места“ отправя поглед към места и райони, които се намират във или в близост до защитени територии – национални паркове, природни паркове, защитени местности, природни забележителности, както и защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, разказват от екипа на етнографския музей. 
Експозицията е резултат от изследователския проект „Живот в защитени зони и територии: предизвикателства, конфликти, ползи“. „Още със заглавието си той насочва вниманието към понякога конфликтната, понякога хармоничната взаимовръзка между природозащита и местно развитие, към срещата или сблъсъка на концепциите за опазване на биоразнообразието, защитените растителни и животински видове и техните местообитания, от една страна, и от друга – житейските планове и практики на местните хора, особено що се отнася до използването на природни ресурси, към промените, до които води тази среща. Представени са материали и случаи от теренни проучвания, които изследователският екип е осъществил между юни 2020 и юли 2023 г.“, разказват от изследователския екип.
/ВСР

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *